Vägbeskrivning från Borås
Kör ut på väg 27/väg 40 från Västerbrogatan och Lilla Brogatan
Fortsätt på väg 27/väg 40 till Göteborg.
Ta avfarten mot Backaplan S från väg 155
Följ Swedenborgsgatan och Färgfabriksgatan mot Gustaf Dalénsgatan
I rondellen tar du 2:a avfarten in på Swedenborgsgatan
I nästa rondellen tar du 2:a avfarten in på Färgfabriksgatan
Sväng vänster till Gustaf Dalénsgatan
Sväng höger till Hjalmar Brantingsgatan
Sväng höger till Fjärdingsgatan
Kville Saluhall kommer att vara på höger sida

Vägbeskrivning från Malmö
Ta Drottninggatan mot Stockholmsvägen
Följ E6 mot Göteborg. Ta avfarten mot Backaplan S från väg 155
Följ Swedenborgsgatan och Färgfabriksgatan mot Gustaf Dalénsgatan
I rondellen tar du 2:a avfarten in på Swedenborgsgatan
I nästa rondellen tar du 2:a avfarten in på Färgfabriksgatan
Sväng vänster till Gustaf Dalénsgatan
Sväng höger till Hjalmar Brantingsgatan
Sväng höger till Fjärdingsgatan
Kville Saluhall kommer att vara på höger sida

Linjer till Vågmästareplatsen
linjer